Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ AYΡΙΟ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011 ώρα 4 σκαλιά Φανερωμένης παλιά Λευκωσία – Τρόποι αντίδρασης και έμπρακτης αλληλεγγύης στους κρατούμενους απεργούς πείνας


Κάλεσμα για συνάντηση συνέλευση την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011 ώρα 4   στην Φανερωμένη στα σκαλιά στην παλιά Λευκωσία και σε περίπτωση βροχής στο παλιό Υφαντουργείο δίπλα (καφέ)
για συζήτηση εξεύρεσης τρόπους αντίδρασης και έμπρακτης αλληλεγγύης στους κρατούμενους μετανάστες απεργούς πείνας στο μπλοκ 10 των Κεντρικών Φυλακών Κύπρου
λεπτομέρειες στα προηγούμενα κείμενα του μπλοκ