Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Η συμφωνία ΟΕΒ-ΠΕΟ/ΣΕΚ και κάποια σχόλια


ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΕΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΠΕΟ ΚΑΙ ΣΕΚ

Οι δύο πλευρές, στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται για εξεύρεση μέτρων άμβλυνσης των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους, συμφωνούν τα πιο κάτω:

1. Επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην εφαρμογή και λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων και του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

2. Η ΑΤΑ θα συνεχίσει να παραχωρείται κανονικά.

3. Λόγω της οικονομικής κρίσης θα μπορούν να μην παραχωρούνται γενικές αυξήσεις μισθών για την διετία 2012-2013.

4. Σε επιχειρήσεις/κλάδους, που δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, θα συνεχίσουν να παραχωρούνται κανονικά αυξήσεις σε μισθούς και ωφελήματα, όπως προνοούνται στις συλλογικές συμβάσεις.

5. Θα συσταθεί κοινή Επιτροπή παρακολούθησης με επικεφαλής τους Αναπληρωτές/Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς/Διευθυντές, με όρους εντολής την ορθή εφαρμογή της Συμφωνίας, την πρόληψη των καταχρήσεων, την παροχή αρωγής σε επιχειρήσεις με στόχο την αποφυγή ή τον περιορισμό στο ελάχιστο ενδεχόμενων απολύσεων και την υποβολή εισηγήσεων για υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων στα πλαίσια των θεσμοθετημένων διαδικασιών, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το έργο της Επιτροπής μπορεί να συνδράμει εκεί και όπου θα απαιτηθεί, και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για ΟΕΒ Για ΠΕΟ Για ΣΕΚ

…………………….. …………………….. ……………………..
(Φ. Ζαχαριάδης) (Π. Κυρίτσης) (Ν. Μωϋσέως)
Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας Γενικός Γραμματέας

Στην παρουσία

……………………..……………………..
(Σωτηρούλα Χαραλάμπους)
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Σχόλια παρατηρητηρίου

1. Για το σημείο 1 επιφυλασσόμαστε να δούμε τις εξελίξεις προσεχώς. Όταν ήδη οι συλλογικές συμβάσεις και ο Κώδικας αμφισβητούνται στην πράξη σε μια σειρά από κλάδους και πληθώρα επιχειρήσεων, μια λεκτική επαναβεβαίωση έχει μεν κάποια σημασία αλλά μέχρι ενός σημείου.

2. Για το σημείο 2 επιφυλασσόμαστε να δούμε τις εξελίξεις μέχρι τον Ιούνη έχοντας υπόψη μας την εξαγγελθείσα υπό τον Υπουργό Οικονομικών πρωτοβουλία “αναδιάρθρωσης” της ΑΤΑ και του τρόπου κατανομής της.

3. Τα σημεία 3 και 4 ουσιαστικά συνιστούν υπονόμευση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και την εισαγωγή της λογικής της διαπραγμάτευσης κατ' επιχείρηση και μάλιστα “ανάλογα με τα προβλήματα της”. Ουσιαστικά πρόκειται για κοινωνικοποίηση της ζημιάς καθώς οι εργοδότες μετακυλούν μέρος του επιχειρηματικού ρίσκου και κόστους, τη χαμηλή εταιρική απόδοση λόγω ύφεσης, στους εργαζόμενους που δεν έχουν απολύσει ήδη. Αυτό δεν έχει γίνει σε αντίθετες συνθήκες πχ αυξημένης κερδοφορίας – δεν έχουμε περίπτωση όπου ενδιάμεσα σε μια σύμβαση οι εργαζόμενοι ζήτησαν και πήραν μεγαλύτερες αυξήσεις επειδή η εταιρεία πραγματοποίησε υπερκέρδη. Και φαίνεται αρκετά παράλογο μάλιστα. Και όμως τώρα το αντιστρόφως ανάλογο περνιέται ως φυσιολογικό.

4. Υιοθετείται περίπου η λογική της ΟΕΒ ότι το πάγωμα των μισθών είναι ο κανόνας και η τήρηση των προβλεπόμενων, από τις πρόσφατα συνομολογημένες συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεων, η εξαίρεση. Μάλιστα ενώ στο σημείο 3 (δικαίωμα στις επιχειρήσεις για πάγωμα μισθών) εξαιρούνται τα ωφελήματα, στο σημείο 4 φαίνεται να μπαίνουν και τα ωφελήματα υπό την προϋπόθεση ότι “δεν υπάρχουν ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα”. Ούτως η άλλως δεν καθορίζεται με ποια κριτήρια και ποιες διαδικασίες θα αποφασίζεται αν μια επιχείρηση έχει πρόβλημα και πιο σημαντικά πόσο μεγάλο και σοβαρό είναι το πρόβλημα. Θα είναι όλα τα λογιστικά στοιχεία διαθέσιμα στους εργαζόμενους και στα συνδικάτα; Πως θα ερμηνεύονται τα δεδομένα; Και με δεδομένη την υφιστάμενη εργοδοτική εξουσία, πόσο εφικτή είναι η αμφισβήτηση της εργοδοτικής ανάγνωσης των οικονομικών δεδομένων, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι επιτρέψει πλήρη διαφάνεια;

5. Το σημείο 5 ανοίγει τον δρόμο και για πιθανές μειώσεις μισθών.

6. Οι αναφορές περί εργατικής νίκης είναι εκτός πραγματικότητας. Στην ουσία η ΟΕΒ έβαλε τον πήχη ψηλά και έτσι μπόρεσε να υποχωρήσει εξασφαλίζοντας σημαντικά κέρδη. Αντίθετα τα συνδικάτα έβαλαν χαμηλά τον πήχη από την αρχή και απλά εμπόδισαν τις μέγιστες απαιτήσεις της εργοδοσίας. Το μεγαλύτερο κέρδος όμως για την εργοδοσία είναι ότι χωρίς καν να πραγματοποιηθούν απεργίες πέτυχε μερική ανατροπή των κλαδικών συμβάσεων.

7. Το ότι ο συμβιβασμός (ανεξάρτητα από το περιεχόμενο) ήταν αποτέλεσμα προληπτικής μεσολάβησης του Υπουργείου και όχι αποτέλεσμα υλοποιημένων συσχετισμών δύναμης στα πλαίσια της εργασιακής σύγκρουσης έχει σημαντικές συνέπειες για τις ταξικές σχέσεις καθότι αφενός αναπαράγει και ενισχύει την συναινετική λογική του συστήματος, και αφετέρου εμποδίζει την συνδικαλιστική πλευρά από την πραγματική κινητοποίηση και άρα από το να δοκιμάσει την οργανωτική και πολιτική δύναμη της στην πράξη. Αυτό αφορά το ευρύτερο πλαίσιο και συνιστά διπλό κέρδος για την εργοδοσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: