Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Θύμα εμπορίας προσώπων: Απέλαση αντί προστασίας

Καταγγελία από την ΚΙΣΑ ( (Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό)

Θύμα εμπορίας προσώπων το οποίο διακινήθηκε μέσω συγκεκριμένου κυκλώματος στην Κύπρο απελάθηκε παράνομα αντί να τύχει της προβλεπόμενης προστασίας από τη Νομοθεσία, τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η Κύπρος.

Το θύμα  έφθασε στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2011 αφού προηγουμένως κατέβαλε το ποσό των 12000 ευρώ σε κύκλωμα διακίνησης το οποίο λειτουργεί υπό το μανδύα  «ατζέντηδων». Η ΚΙΣΑ  προέβη σε σχετική καταγγελία του εν λόγω κυκλώματος στις διωκτικές αρχές πριν από  ένα περίπου χρόνο χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν ληφθεί  οποιαδήποτε  μέτρα εξάρθρωσης του. Φθάνοντας στην Κύπρο, το θύμα μεταφέρθηκε σε συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα όπου αναγκαζόταν να εργάζεται ημερησίως 14-17 ώρες. Μεταξύ άλλων, Ο εργοδότης κατακρατούσε όλα τα έγγραφα του αναφερόμενου και δεν του επέτρεπε να μετακινηθεί εκτός φάρμας. Επίσης ο αναφερόμενος δεν κατείχε τραπεζικό λογαριασμό ή άδεια διαμονής όπως προβλέπεται στην Κυπριακή νομοθεσία.

Το θύμα αποτάθηκε για βοήθεια στο Κέντρο Μεταναστών και Προσφύγων της ΚΙΣΑ αρχές Δεκεμβρίου 2012 όμως λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας δεν μπορέσαμε να τον δούμε άμεσα και να ενημερώσουμε σχετικά τις αρμόδιες αρχές. Ο αναφερόμενος συνελήφθηκε εν τω μεταξύ στις 23.12.2012 από την ΥΑΜ Λευκωσίας και οδηγήθηκε στο Αρχηγείο την ΥΑΜ όπου κρατείτο για σκοπούς απέλασης.

Τη ίδια μέρα, μετά από  ενημέρωσή μας ότι ο αναφερόμενος συνελήφθηκε, ετοιμάσαμε και αποστείλαμε με φαξ επιστολή προς την Προϊστάμενη του Γραφείου Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων στο Αρχηγείο της Αστυνομίας. Αντίγραφο της επιστολής διαβιβάστηκε επίσης την ίδια μέρα δια χειρός στο αρχηγείο της ΥΑΜ όπου κρατείτο ο αναφερόμενος. Επιπρόσθετα, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με αστυνομικό της ΥΑΜ, ο οποίος αφού ενημερώθηκε σχετικά δεσμεύθηκε  ότι θα διερευνούσε τις καταγγελίες για εμπορία προσώπων πριν προχωρήσουν  σε οποιαδήποτε μέτρα για απέλασή του.

Αντί των πιο πάνω, το θύμα απελάθηκε τελικά στις 28.12.2012. Σε επικοινωνία μας με τον εν λόγω αστυνομικό μας ειπώθηκε ότι το «Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων» στο αρχηγείο της Αστυνομίας ήταν κλειστό τις ήμερες των εορτών και για αυτό το λόγο είχαν προχωρήσει στην απέλαση χωρίς την εξέταση των καταγγελιών για εμπορία.

Πέραν από τη μη διερεύνηση των καταγγελιών για εμπορία προσώπων η ΥΑΜ δεν έπραξε οτιδήποτε για  να διασφαλιστεί  ότι ο αναφερόμενος θα ανακτήσει τα δεδουλευμένα που του χρωστούσε ο εργοδότης του κατά παράβαση της Οδηγίας για Επιστροφές,  η οποία μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο και προβλέπει την υποχρέωση του κράτους για εξασφάλιση των οφειλών του εργοδότη έστω και αν η εργασία ήταν αδήλωτη ή ο μετανάστης δεν είχε  άδεια διαμονής και εργασίας. 

Επιπλέον, το θύμα μας έχει καταγγείλει ότι τόσον ο ίδιος όσο και δεύτερο άτομο που τελούσε υπό κράτηση κακοποιήθηκαν για να εξαναγκαστούν να παραδώσουν τα διαβατήρια τους στην αστυνομία για να προχωρήσουν προς την απέλαση τους.

Η ΚΙΣΑ καταδικάζει την πιο πάνω στάση των αρχών και απαιτεί:

1.        Να εξεταστεί ο όλος χειρισμός της υπόθεσης από την αστυνομία και ειδικά οι λόγοι για τους οποίους η ΥΑΜ προχώρησε στην απέλαση του θύματος χωρίς να μεριμνήσει να μεταφερθεί το θύμα στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για ενημέρωσή του και χωρίς να ενημερωθεί το αρμόδιο Γραφείο της αστυνομίας.

2.        Να αναπτυχθεί συγκεκριμένη πολιτική  για διασφάλιση αποκλεισμού  παρόμοιας πρακτικής στο μέλλον.

3.        Να αναπτυχθεί συγκεκριμένη πολιτική η οποία να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για ανάκτηση των οφειλών του εργοδότη προς το μετανάστη πριν από τυχόν  υποχρεωτική επιστροφή του μετανάστη στη χώρα καταγωγής του. 

4.        Να εξεταστούν οι καταγγελίες του θύματος για κακοποίηση του αναφερόμενου από τα μέλη της ΥΑΜ

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: