Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Ανακοίνωση ΚΙΣΑ για την παγκόσμια μέρα Μεταναστών


"Παρόλο που η μετανάστευση είναι ουσιώδης για την οικονομική επιβίωση της Κύπρου, αν δεν ρυθμιστεί με την κατάλληλη νομοθεσία και πολιτικές που να εγγυώνται την ισότητα και τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων, το σύστημα θα συνεχίσει να αμαυρώνεται από τη συστηματική εκμετάλλευση, μείωση των προτύπων εργασίας, απειλή των κοινωνικών αξιών και έξαρση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας» δήλωσε πρόσφατα σε συνέδριο στη Λευκωσία ο κ. Patrick Taran, εμπειρογνώμονας διεθνούς μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό μεταναστών ανά το παγκόσμιο, αποφάσισε στις 4-12-2000 να ανακηρύξει τις 18 του Δεκέμβρη σαν την Παγκόσμια μέρα των Μεταναστών. Ο λόγος ήταν πρωτίστως για να εμπεδωθούν τα θετικά αποτελέσματα της μετανάστευσης ως κοινωνικό φαινόμενο τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες καταγωγής όσο και στις χώρες προορισμού αλλά και για την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών ανεξαρτήτως από το καθεστώς παραμονής τους. Ακόμη, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σύναψη διμερών, περιφερειακών και παγκόσμιων συνεργασιών και συμφωνιών γύρω από την παγκόσμια μετανάστευση.

Η προσφορά των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία είναι πολυσύνθετη και όχι μόνο στην οικονομία όπως συνηθίζεται να λέγεται. Oι μετανάστες έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της κυπριακής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια όπως για παράδειγμα στην βελτίωση του συστήματος ευημερίας, την απελευθέρωση της κύπριας γυναίκας και την βελτίωση της κοινωνικής συνοχής ευρύτερα.

 Όσον αφορά την οικονομία οι μετανάστες έχουν παράξει ένα μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ της Κύπρου χωρίς να παίρνουν και το ανάλογο μερίδιο ως προς τα οφέλη. Σήμερα όλοι αναφέρονται στην ανάπτυξη ως λέξη κλειδί για την έξοδο από την κρίση παραγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που οι μετανάστες έχουν διαδραματίσει μέχρι σήμερα και θα χρειαστεί να συμβάλουν και στο μέλλον. Αυτό σημαίνει δημιουργία θέσεων εργασίας για όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως καταγωγής που ζουν στην Κύπρο.

Η οικονομική κρίση που κλιμακώθηκε τον τελευταίο χρόνο έχει φέρει τους μετανάστες, υπηκόους τρίτων χωρών, σε δυσχερή θέση αφού από τη μια η οικονομική συρρίκνωση και από την άλλη η δημαγωγία έχουν δημιουργήσει ένα επικίνδυνο κλίμα. Ακόμη, ελέω οικονομικής κρίσης επιχειρείται η παραβίαση του νομικού πλαισίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ίσης μεταχείρισης όπως είναι κατοχυρωμένο από το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δυστυχώς, ο ρατσιστικός και ξενοφοβικός λόγος που επικράτησε τα τελευταία χρόνια έχει γίνει χρήσιμο εργαλείο και ενσωματώθηκε σε προεκλογικές εκστρατείες υποψήφιων για το χρίσμα του προέδρου στις επερχόμενες εκλογές του 2013.

Η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία οι μετανάστες που ζουν και εργάζονται νόμιμα δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε κοινωνικά δικαιώματα και ως εκ τούτου είναι τουλάχιστον άκρατος λαϊκισμός όταν στο βωμό της προεκλογικής εκστρατείας κάποιοι υποψήφιοι διακηρύττουν ότι θα καταργήσουν δικαιώματα τα οποία αυτή η χώρα ουδέποτε παραχώρησε παρά τις νομικές τις υποχρεώσεις. 

Πολύ φοβούμαστε ότι η συνεχής αναφορά σε «υπερπρονόμια» συγκεκριμένων απομονωμένων κοινωνικών ομάδων θα καταλήξει στο τέλος, όπως και στο θέμα των «επιδομάτων» στη διάβρωση του θεσμού της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ευρύτερα με σκοπό τον πρόλογο μιας ενδεχόμενης ιδιωτικοποίησης της υγείας στο μέλλον.

 Η ΚΙΣΑ καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία

 να επανεξετάσει και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική στη βάση της αρχής της ισότητας κάθε ανθρώπου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 Να προχωρήσει στην υπογραφή και κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους,
 Να προχωρήσει στην υπογραφή και κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη συμμετοχή των μεταναστών στη δημόσια ζωή σε τοπικό επίπεδο.
 Να προχωρήσει στην υπογραφή και κύρωση της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα δικαιώματα των Οικιακών Εργαζομένων.

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ (Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό) 18 Δεκεμβρίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: