Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Κοινό δελτίο τύπου ομάδων για το Δασούδι Λεμεσού

Αν και δεν συμφωνούμε απόλυτα με όσα λέγονται και τις θέσεις των ομάδων που το υπογράφουν,το παραθέτουμε για ενημέρωση γιατί στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις για να σωθεί το δασούδι και αναγνωρίζουμε τον ρόλο αυτών των ομάδων στη ανάδειξη του προβλήματος και τη ανάπτυξη των κινητοποιήσεων.Καλούμε και μεις τον κόσμο να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις υπεράσπισης αυτού του ελεύθερου χώρου που προσπαθεί να καταστρέψει η καπιταλιστική επέλασηΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ SOS – ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΔΑΣΟΥΔΙ,
ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ,
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ &
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


ΕΠΕΙΓΟΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΕΜΠΤΗ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 – ΕΠΕΙΓΟΝ


ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ:
ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ –
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΥΔΙ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 


Η ανεξάρτητη και αυθόρμητη ομάδα πολιτών SOS – Σώστε το Δασούδι, η Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού, η Πρωτοβουλία Πολιτών Λεμεσού και η περιβαλλοντική μη-κυβερνητική οργάνωση Φίλοι της Γης Κύπρου διακηρύσσουν ότι δεν πρόκειται να ανεχθούν τον κατακερματισμό και την υποβάθμιση της περιοχής στο Δασούδι της Λεμεσού, συμπεριλαμβανομένου τόσο του περιφερειακού πάρκου, όσο και της ζώνης προστασίας της παραλίας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνεχίζουν να απαιτούν την προστασία του κρατικού δάσους και της παραλιακής ζώνης στο Δασούδι, τη διασφάλιση του δημόσιου ανοικτού χώρου και των προσφερόμενων κοινωφελών υπηρεσιών, καθώς επίσης και την προώθηση και εφαρμογή δημοκρατικών και διαφανών διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης, οι οποίες θα πρέπει να στηρίζονται στον απόλυτο σεβασμό των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Κινούμενοι ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση, οι τέσσερεις φορείς κατέθεσαν την Παρασκευή, 10 Ιουνίου, δύο επίσημες επιστολές προς τον Επαρχιακό Λειτουργό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού. Μέσω των συγκεκριμένων επιστολών, οι τέσσερεις φορείς απαιτούν την άμεση ανάκληση των δύο πολεοδομικών αδειών που έχουν ήδη εγκριθεί και των δύο πρόσθετων αιτήσεων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), η εξέταση και έγκριση των οποίων ακόμη εκκρεμεί.

Παράλληλα, την Τρίτη, 21 Ιουνίου, οι τέσσερεις φορείς απέστειλαν μία επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας προς την Γενική Ελέγκτρια, την Επίτροπο Διοικήσεως και τον Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω της οποίας ζητούν την άμεση διερεύνηση: i) των όρων σύμβασης μεταξύ του Τμήματος Δασών και του ΚΟΤ, ii) των δικαιωμάτων εκμίσθωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΟΤ από ιδιώτη επενδυτή και iii) της εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών, όσον αφορά την παραχώρηση των πολεοδομικών αδειών και την εκπόνηση των σχετικών γνωματεύσεων – μελετών από όλες τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές.

Οι επιστολές που αφορούν τόσο την ανάκληση – ακύρωση των πολεοδομικών αδειών που δόθηκαν προς τον ΚΟΤ, όσο και τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις υπεύθυνες ανεξάρτητες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν κοινοποιηθεί προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και τους Διευθυντές του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δασών και του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Την Τρίτη, 21 Ιουνίου, η ανεξάρτητη και αυθόρμητη ομάδα πολιτών SOS – Σώστε το Δασούδι, η Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού, η Πρωτοβουλία Πολιτών Λεμεσού και η περιβαλλοντική μη-κυβερνητική οργάνωση Φίλοι της Γης Κύπρου είχαν επίσης συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ, κ. Αλέκο Ορουντιώτη, κατά τη διάρκεια της οποίας έθεσαν τις θέσεις και τα αιτήματα τους. Οι συγκεκριμένοι φορείς χαιρετίζουν την πρόθεση του ΚΟΤ να ξεκινήσει ένα δημόσιο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, εκφράζουν την ικανοποίηση τους προς το γεγονός ότι υπήρξε απόλυτη συμφωνία, όσον αφορά την υιοθέτηση των ακόλουθων βασικών αρχών: i) της ανάγκης σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, ii) την προώθηση μίας ήπιας μορφής ανάπτυξης σε αυτήν, iii) την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού και την iv) την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τέσσερεις φορείς καλούν τον ΚΟΤ να προβεί: i) στην ανάκληση των αρχιτεκτονικών σχεδίων που έχουν ήδη υποβληθεί προς έγκριση στο Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ii) στη διατήρηση και συντήρηση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και iii) στην εκπόνηση Σχεδίου Περιοχής για το Δασούδι της Λεμεσού, στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να διενεργηθεί μία Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μέσω της οποίας η ανάπτυξη της περιοχής θα εξετάζεται αθροιστικά και όχι διαζευκτικά, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Τέλος, η ανεξάρτητη και αυθόρμητη ομάδα πολιτών SOS – Σώστε το Δασούδι, η Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού, η Πρωτοβουλία Πολιτών Λεμεσού και η περιβαλλοντική μη-κυβερνητική οργάνωση Φίλοι της Γης Κύπρου συγχαίρουν δημόσια τον ΚΟΤ για την αποστολή μίας επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας προς τον Έπαρχο Λεμεσού, μέσω της οποίας ζητείται η αποκατάσταση όλων των οικοδομικών αυθαιρεσιών στη ζώνη προστασίας παραλίας της περιοχής και η επιβολή αυστηρών κυρώσεων προς όλους τους παρανομούντες επιχειρηματίες.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της δημόσιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Λεμεσιανών πολιτών, η ανεξάρτητη και αυθόρμητη ομάδα πολιτών SOS – Σώστε το Δασούδι, η Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού, η Πρωτοβουλία Πολιτών Λεμεσού και η περιβαλλοντική μη-κυβερνητική οργάνωση Φίλοι της Γης Κύπρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σάββατο, 25 Ιουνίου, μία μαζική εκδήλωση διαμαρτυρίας, η οποία έχει ως αίτημα την προστασία του τελευταίου παραθαλάσσιου Περιφερειακού Πάρκου του αστικού συγκροτήματος της Λεμεσού. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τέσσερεις φορείς καλούν όλους τους ενεργούς πολίτες της Λεμεσού και ολόκληρης της Κύπρου να συμμετάσχουν σε μία οργανωμένη ποδηλατοδρομία – πεζοπορία, η οποία θα ξεκινήσει από το χώρο στάθμευσης του Εναερίου στις 18:00 και θα κινηθεί ανατολικά προς το Δασούδι της Λεμεσού. Εκεί θα γίνει μια σύντομη στάση 15-20 λεπτών και στη συνέχεια θα καταλήξει δυτικά προς το κέντρο της Λεμεσού, με τερματισμό στην περιοχή της επίχωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: