Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Ποινικοποιούν τον αντιρατσισμό στην Κύπρο! Στις 5 Ιούνη η δικαστική απόφαση

Ανακοίνωση ΚΙΣΑ (Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό)

Στον απόηχο της βίαιης επίθεσης που δέχτηκε το Φεστιβάλ Rainbow στην παραλία των Φοινικούδων το Νοέμβριο του 2010 από μέλη του ΕΛΑΜ και άλλα ακροδεξιά και εθνικιστικά στοιχεία που συμμετείχαν στη ρατσιστική εκδήλωση του ΚΕΑ, οι διωκτικές αρχές αντί να συλλάβουν και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη αυτούς που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν σοβαρά άτομα που συμμετείχαν  στο Φεστιβάλ, επέλεξαν για μιαν ακόμη φορά να προχωρήσουν σε ποινική δίωξη του Δώρου Πολυκάρπου, Εκτελεστικού Διευθυντή της ΚΙΣΑ. 

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει ολοκληρωθεί και την ερχόμενη Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012, το Δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφαση του.

Η νέα αυτή προσπάθεια ποινικοποίησης της δράσης της ΚΙΣΑ προκάλεσε την έντονη αντίδραση διαφόρων θεσμών και οργανισμών σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θέτοντας σειρά ζητημάτων που άπτονται του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η Frontline, διεθνής οργάνωση για την προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει καταδικάσει με ανακοίνωσή της τη δίωξη και έχει θέση τον Εκτελεστικό Διευθυντή της ΚΙΣΑ στην ομάδα των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό διωγμό. Το Παρατηρητήριο για την Προστασία των Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην ετήσια του έκθεση για το 2011 κάνει εκτενείς αναφορές στη συστηματική δίωξη της ΚΙΣΑ και του Εκτελεστικού της Διευθυντή. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ειδικότερα ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει επιδείξει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το θέμα αναμένεται να περιληφθεί σε σχετική έκθεση που ετοιμάζει το Συμβούλιο. 

Η Διεθνής Αμνησία στην ετήσια έκθεση της για το 2011 κάνει επίσης αναφορά στη δίωξη του Δώρου Πολυκάρπου. Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα μη κυβερνητικών οργανώσεων PICUM (International Platform for the Protection of Undocumented Migrants), ENAR (European Network Against Racism), Migreurop και EMHRN (Euro-Mediterranean Human Rights Network) σύστησαν Πρωτοβουλία και πέραν των διαφόρων δράσεων και παρεμβάσεων απέστειλαν μέχρι σήμερα τρεις αντιπροσωπίες παρακολούθησης της δικαστικής διαδικασίας (περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα).

Ενώ οι αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο συνεχίζονται και εντείνονται, σε εθνικό επίπεδο εκτός από το αρχικό στάδιο της ποινικής δίωξης παρατηρείται μια στάση σιγής και αποφυγής του θέματος. Σε αντίθεση με άλλους Ευρωβουλευτές, οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα στα καλέσματα της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαϊκών Δικτύων. Κανένας και καμιά από τους πολιτικούς και τα κόμματα σε εθνικό επίπεδο που συνήθως κόπτονται για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχει μέχρι σήμερα τοποθετηθεί επί του θέματος. Τα ΜΜΕ σχεδόν στην ολότητά τους άφησαν να περάσουν όλα τα πιο πάνω απαρατήρητα και έχουν αποφύγει να δώσουν την όποια δημοσιότητα για το θέμα της δίωξης της ΚΙΣΑ και των διεθνών και ευρωπαϊκών αντιδράσεων που προκάλεσε η ενέργεια των αρχών.

Στις 5 Ιουνίου αντιπροσωπία των πιο πάνω δικτύων και οργανισμών θα παρευρεθεί στο Δικαστήριο Λάρνακας κατά την έκδοση της σχετικής απόφασης και στη συνέχεια θα δώσει δημοσιογραφική διάσκεψη επί του θέματος. Την επομένη, η αντιπροσωπία θα πραγματοποιήσει επαφές με κρατικές αρχές και ανεξάρτητους αξιωματούχους σχετικούς με το θέμα.

Καλούμε τις οργανώσεις και άτομα/ακτιβιστές που επιθυμούν να παρευρεθούν στην έκδοση της απόφασης ή/και να συμμετάσχουν στις υπόλοιπες δράσεις / επαφές που θα πραγματοποιηθούν στις 5 & 6 Ιουνίου να μας ενημερώσουν σχετικά ώστε να διευθετήσουμε  για τη συμμετοχή τους.


ENGLISH TEXT

KISA - ACTION FOR EQUALITY, SUPPORT, ANTIRACISM


In the aftermath of the violent attack against the Rainbow Festival at the Finikoudes beach in Larnaca in November 2010 by members of ELAM and other extreme right and fascist elements participating in the racist event of KEA, instead of apprehending and bringing to justice those that attacked and seriously injured Festival goers, the law enforcement authorities opted once again to prosecute Doros Polykarpou , KISA’s Executive Director. The hearing proceedings have been concluded and next Tuesday, 5 June 2012, the Court will announce its verdict.

This new attempt at crimilanising KISA’s action has caused strong reactions from various agencies and organisations at European and international level. The Human Rights Council of the UN has sent a letter to the President of the Republic, raising a number of issues pertaining to the respect of human rights. Frontline, the International Foundation for the protection of human rights defenders, has issued a statement condemning the prosecution and has included KISA’s Executive Director in the human rights defenders group under persecution. In its 2011 Report, the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders refers extensively to the systematic persecution of KISA and its Executive Director. The Council of Europe and particularly the Commissioner for Human Rights has also shown special interest in the case, which is expected to be included in a Council report. In its 2011 Report, Amnesty International also refers to Doros Polykarpou ’s prosecution. The European NGO networks of PICUM (International Platform for the Protection of Undocumented Migrants), ENAR (European Network Against Racism), Migreurop and EMHRN (Euro-Mediterranean Human Rights Network) have set up an Initiative and, over and above other actions and interventions, have also sent three observation missions to monitor the court procedures (please see attached documents for more information).

Thus, while reactions at European and international level continue and intensify, at national level there is, apart from the initial stages of the police prosecution against Doros Polykarpou and KISA, silence and avoidance. Contrary to other Euro MPs, the Cypriot Euro MPs have not responded at all to the calls of the European NGO networks.  None of the politicians or political parties at national level supposedly ardent advocates of human rights has up to now referred to the matter. The mass media have, almost in their entirety, systematically avoided reporting on the case and giving any publicity to KISA persecution or the European and international responses to the authorities’ action.

On 5 June, a representation of the above networks and organisations will be present at the court in Larnaca for the courts’ verdict and subsequently hold a press conference. The day after that, the representation will have meetings and contacts with state authorities and independent officials with competence in the field.

We call on organisations and activists who wish to attend this last court session and/or to participate in the other actions/ contacts on 5 and 6 June to let us know so that we can arrange for their participation.

Δεν υπάρχουν σχόλια: