Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012

Οι μισθοί βουλευτών σε Κύπρο και ΕΕ


Η μυστικότητα τα ταμπού οι κατά καιρούς πολιτικές αντιπαραθέσεις και η προβολή λαϊκίστικων επιχειρημάτων γύρω από το ζήτημα της αμοιβής των Βουλευτών στις χώρες-μέλη της ΕΕ δίνουν στους πολίτες την αίσθηση της αδιαφάνειας.

Μετά από έρευνα αρκετών μηνών και μετ' εμποδίων, ερευνητές Ελλαδικής ιστοσελίδας με την επωνυμία ''Ο φορολογούμενος'' κατάφεραν να ρίξουν φως στο θέμα της αμοιβής των βουλευτών όλων των χωρών μελών της ΕΕ.

Οι καλύτερα αμειβόμενοι βουλευτές, με βάση τη “βασική αμοιβή”, είναι της Ιταλίας, με € 11.703 μηνιαίως.

Οι χειρότερα αμειβόμενοι είναι οι βουλευτές της Ουγγαρίας € 850 μηνιαίως.

Στην Ελλάδα οι Βουλευτές αμοίβονται με € 5.781 και στην Κύπρο με περίπου € 3.585.

Αναλυτικά:
ΙΤΑΛΙΑ € 11.703
ΟΥΓΓΑΡΙΑ € 850
ΕΛΛΑΔΑ € 5.781
ΚΥΠΡΟΣ € 3.585

Σε όλες σχεδόν τις χώρες, η αμοιβή των βουλευτών αποτελείται από δύο τμήματα, τη βασική αμοιβή και τη συμπληρωματική αμοιβή, που έχει τη μορφή εξόδων παραστάσεως, επιδομάτων, αποζημιώσεων για διάφορες δαπάνες κλπ. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, η συμπληρωματική αμοιβή, είναι υψηλότερη της βασικής.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα εκτός του βασικού μισθού, παραχωρείται επιπλέον αμοιβή για συμμετοχή σε επιτροπές €1170 και οικογενειακό επίδομα.

Στην Κύπρο, εκτός του βασικού μισθού € 3.640.33, παραχωρείται επίδομα παραστάσεως €1708.60, επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών € 1025.16 και Τιμαριθμικό Επίδομα Παραστάσεως €237.12. Σύνολο δηλαδή €6.611.24. Μετά τις ολικές αποκοπές €1.295.93 η καθαρή αμοιβή των βουλευτών μας φθάνει τα €5.315.31

 Συγκεκριμένα:

 ΒΑΣΙΚΟΣ € 3.640.33
ΕΠΙΔ. ΠΑΡΑΣΤ €1708.60
ΕΠΙΔ. ΓΡΑΜ. ΥΠΗΡ €1025.16
ΤΙΜ ΕΠΙΔ ΠΑΡΑΣΤ €237.12
ΣΥΝΟΛΟ €6.611.24

ΑΠΟΚΟΠΕΣ €1.295.93
ΚΑΘΑΡΑ €5.315.31

 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στη Δανία οι βουλευτές απολαμβάνουν επίδομα στέγασης δεύτερης κατοικίας, δηλαδή εξοχικού, στην Πολωνία λαμβάνουν δώρο Χριστουγέννων και στη Μάλτα ετήσιο επίδομα τηλεφωνικών συνδιαλέξεων €2.868.

Επισημαίνεται ότι στις ιστοσελίδες δώδεκα Κοινοβουλίων, παρέχονται ικανοποιητικές και επαρκείς πληροφορίες για το ζήτημα της αμοιβής των βουλευτών.

Αντίθετα, οι ιστοσελίδες 15 Κοινοβουλίων δεν αναφέρονται στο ζήτημα. Μεταξύ αυτών που δεν αναφέρονται, περιλαμβάνονται τα Κοινοβούλια της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ τα Κοινοβούλια με τα πλέον διάφανα στοιχεία είναι αυτό της Γερμανίας και της Ιρλανδίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: