Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Χαμηλό το εργατικό κόστος στην Κύπρο και ψηλός ο μέσος όρος ηλικίας εξόδου από την εργασία σε σχέση με τις άλλες χώρες της ευρωζώνης


Από εφημερίδα φιλελεύθερος


€38,2 στο Βέλγιο, αλλά €3,1 στη Βουλγαρία
Χαμηλό το εργατικό κόστος στην Κύπρο - €16,5 την ώρα

Η Κύπρος βρίσκεται στα χαμηλά σκαλοπάτια του δείκτη με το ωριαίο εργατικό κόστος όσον αφορά την Ευρωζώνη (φωτ. αρχείου).
Λευκωσία: Στα χαμηλά σκαλοπάτια του δείκτη με το ωριαίο εργατικό κόστος είναι η Κύπρος όσο αφορά την Ευρωζώνη, αλλά πολλαπλάσιο σε ότι αφορά τις νέες χώρες-μέλη της ΕΕ. Είναι €16,5 στην Κύπρο, €38,2 στο Βέλγιο, αλλά μόνο €3,1 στη Βουλγαρία και €4,2 στη Ρουμανία.

Την ίδια ώρα το ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών στην Κύπρο είναι 56,8% σε σύγκριση με 46,3% μέσο όρο στην ΕΕ. Παρόμοια είναι η κατάσταση και σε ό,τι αφορά στον μέσο όρο της ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας, όπου η Κύπρος είναι στα 62,8 χρόνια ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στα 61,5.
….....................................

Αύξηση σημείωσε το εργατικό κόστος στην Κύπρο κατά 1,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 ενώ στην Ευρωζώνη η αύξηση ήταν 2,7%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, η ανάλυση κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας δείχνει ότι στη ζώνη του ευρώ το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 3,3% στη βιομηχανία και κατά 2,6% στον τομέα των κατασκευών και τις υπηρεσίες το τέταρτο τρίμηνο του 2011.

Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2011, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,8% στη ζώνη του ευρώ και 2,7% στην ΕΕ-27, σε σύγκριση με 1,5% και 1,7% αντίστοιχα το 2010. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το υψηλότερο εργατικό κόστος ανά ώρα ήταν στο Βέλγιο (38,2 ευρώ), Δανία (37,6 ευρώ), Σουηδία (36,0 ευρώ), Γαλλία (33,1 ευρώ), Λουξεμβούργο (32,8 ευρώ ), Ολλανδία (30,4 ευρώ), Γερμανία (29,1 ευρώ), Φινλανδία (28,9 ευρώ), Αυστρία (28,0 ευρώ), Ιρλανδία (27,9 ευρώ) και την Ιταλία (26,1 ευρώ). Το χαμηλότερο κόστος εργασίας ανά ώρα που είναι και κάτω από μέσο όρο της Ευρώπης των «27» σημειώνεται στη Βουλγαρία (3,1 ευρώ), Ρουμανία (4,2 ευρώ), Λιθουανία (5,3 ευρώ), Λετονία (5,7 ευρώ), Πολωνία (7,0 ευρώ), Ουγγαρία (7,3 ευρώ) και την Εσθονία (7,7 ευρώ), Σλοβακία (8,0υρώ), Τσεχία (9,9 ευρώ), Μάλτα (11,5 ευρώ), Πορτογαλία (12,0 ευρώ), Σλοβενία ( 14,1 ευρώ), Κύπρος (16,5 ευρώ), Ηνωμένο Βασίλειο (20,0 ευρώ ) και Ισπανία (20,2 ευρώ). Το εργατικό κόστος αποτελείται από τους μισθούς και τα ημερομίσθια, καθώς και το κόστος που αφορά κυρίως συνεισφορές των εργοδοτών στα διάφορα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.

Ως προς την απασχόληση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, αυτή παρουσίασε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011 μικρή μείωση. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των απασχολουμένων στην Κύπρο μειώθηκε κατά 0,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2010. Το τρίτο τρίμηνο του 2011 ως προς το αντίστοιχο του 2010, η απασχόληση στην Κύπρο ήταν αυξημένη κατά 0,4%. Όσον αφορά στην Ευρωζώνη, τα στοιχεία κατέδειξαν μείωση της απασχόλησης κατά 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2010 ενώ, στην ΕΕ δεν σημειώθηκε μεταβολή.

Σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2011 στην Ευρωζώνη σημειώθηκε μείωση της απασχόλησης κατά 0,2% και στην ΕΕ κατά 0,1%. Η μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης σε τριμηνιαία βάση σημειώθηκε στον τομέα των κατασκευών (-1,5% στην Ευρωζώνη και -0,8% στην ΕΕ) ενώ, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας (+2,2% στην Ευρωζώνη και 2,4% στην ΕΕ).

Μείωση 3,1% σημείωσε και η απασχόληση στην Πορτογαλία, 3,0% στην Ισπανία, 2,3% στη Βουλγαρία, 1,3% στη Σλοβενία, 0,5% στη Δανία, και 0,2% στην Ιταλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, το τέταρτο τρίμηνο του 2011, 223 εκατ. άντρες και γυναίκες απασχολούνταν στην ΕΕ, εκ των οποίων 146,4 εκατ. στην Ευρωζώνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: